VELKOMMEN TIL CAFÉ BRANDSTRUP!ÅPNINGSTIDER SOMMER 2014:

mandag - lørdag : 1100 - 1700


søndag : 1200 - 1700


Vanlige åpningstider / kveldsåpent fom. uke 34
fors.jpg


Besøk gjerne vår gode nabo, Galleri Henrik Gerner.